Vì sao CII kết thúc thu phí Xa lộ Hà Nội?

Lãnh đạo CII lên tiếng trấn an cổ đông việc dừng thu phí tại trạm Xa lộ Hà Nội...

Kết thúc thu phí tại trạm Xa lộ Hà Nội.

KIỀU LINH

02/01/2018 12:18

Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã chứng khoán CII - HOSE) vừa lên tiếng trấn an cổ đông sau khi có quyết định kết thúc thu phí trại trạm Xa lộ Hà Nội để hoàn vốn đầu tư dự án chuyển nhượng quyền quản lý thu phí giao thông hoàn vốn đầu tư xây dựng cầu Rạch Chiếc mới (dự án cầu Rạch Chiếc) từ ngày 31/12/2017.

Đồng thời, CII chưa bắt đầu thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn cho dự án BOT Mở rộng Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 đoạn từ ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn (dự án BOT Mở rộng Xa lộ Hà Nội) từ ngày 1/1/2018.

Theo giải thích của CII, dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, doanh thu thu phí đã vượt ước tính trong phụ lục hợp đồng BOT. 

Theo đó, thời gian thu phí hoàn vốn đầu tư dự án cầu Rạch Chiếc sẽ kết thúc từ ngày 31/12/2017 thay vì ngày 1/1/2019, sớm hơn 1 năm so với phụ lục hợp đồng đã ký kết.

CII cần có thời gian để thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng nhằm tạo sự liên thông giữa các trạm thu giá trên cả nước.

Ngoài ra, công ty cần có thêm thời gian hoàn tất một số thủ tục pháp lý trước khi chính thức triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ nhằm hoàn vốn cho dự án BOT Mở rộng Xa lộ Hà Nội.

Lãnh đạo CII khẳng định: "Việc thay đổi thời điểm bắt đầu thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ của dự án BOT Mở rộng Xa lộ Hà Nội sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận và dòng tiền của CII trong năm 2018 cũng như các năm tiếp theo do việc này đã được phản ánh trong kế hoạch tài chính của công ty".

Trước đó, Chánh Văn phòng UBND Tp.HCM Võ Văn Hoan cho hay, ngày 1/1/2018, các phương tiện không phải đóng tiền khi qua trạm thu phí xa lộ Hà Nội. 

CII có trách nhiệm lập hồ sơ kiểm toán doanh thu thực tế để cân đối với việc hoàn vốn cho dự án cầu Rạch Chiếc. Sở Tài chính Tp.HCM được giao thực hiện kiểm tra phương án tài chính dự án thu phí hoàn vốn cầu Rạch Chiếc.

Thành phố cũng quyết định tạm thời chưa tổ chức thu phí giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn cho dự án mở rộng xa lộ Hà Nội ngay sau khi kết thúc thu phí hoàn vốn cho dự án cầu Rạch Chiếc. Thời điểm thu phí sẽ được xem xét quyết định sau.

"Về thời điểm bắt đầu thu phí xa lộ Hà Nội mở rộng, phải chờ hoàn thành một số thủ tục như giấy chứng nhận đầu tư của Bộ Kế hoạch & Đầu tư cấp và chủ đầu tư ký thêm phụ lục hợp đồng với cơ quan Nhà nước. Thời điểm thu phí sẽ do UBND TP.HCM xem xét quyết định", ông Hoan nói.