Yêu cầu lắp camera, ghi âm tại điểm cán bộ tiếp xúc với dân, doanh nghiệp

Phó thủ tướng cho rằng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị không thể nói không biết bộ phận nào, nơi nào dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng ở cơ quan mình...

Theo Phó thủ tướng "có dân thì tham nhũng lớn cũng diệt được, thiếu dân thì tham nhũng vặt dẹp không xong".

Nguyên Hà

28/06/2019 07:53

"Từng cơ quan, đơn vị ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp. Triển khai đồng bộ hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các điểm giao dịch, tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp; thường xuyên có bộ phận theo dõi, giám sát các hoạt động này".

Chỉ đạo trên được Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đưa ra tại hội nghị phổ biến Chỉ thị 10/CT-2019 của Thủ tướng về xử lý và ngăn chặn nhũng nhiễu, phiền hà của cán bộ, công chức đối với người dân, doanh nghiệp, ngày 27/6.

Tại hội nghị, từ nhận diện thực trạng tham nhũng vặt và tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp xảy ra ở nhiều nơi với tính chất, mức độ ở mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương khác nhau, Phó thủ tướng đã đề ra 10 giải pháp căn cơ nhằm từng bước ngăn chặn tệ nạn này, trong đó yêu cầu quyết tâm phải giảm dần và triệt tiêu tình trạng cán bộ, công chức có hành vi vòi vĩnh, đòi hối lộ khi giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Phó thủ tướng yêu cầu đặc biệt lưu ý tới những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực như: Thuế, hải quan, quản lý đất đai, quản lý môi trường, quản lý đầu tư, xây dựng, cấp giấy phép, cấp chứng chỉ hành nghề, cảnh sát giao thông, thanh tra chuyên ngành, dịch vụ hành chính công ở xã, phường, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Ngay cả việc sắp xếp, thi tuyển cán bộ công chức dư luận phản ánh về một số nơi hình thành "đường dây chạy chọt"...

Từng bộ, ngành, địa phương phải xác định rõ trọng tâm trọng điểm, các khâu, các lĩnh vực, vị trí quản lý nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm để tăng cường thi hành các biện pháp phòng ngừa, chấn chỉnh; phải tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm vi phạm để bảo đảm tổ chức thực hiện nghiêm túc.

"Nhất thiết phải nhanh chóng tạo được những chuyển biến thực chất, tích cực, rõ nét, tiến tới thay đổi căn bản tình hình trong thời gian tới", Phó thủ tướng nói.

Đặc biệt, theo lãnh đạo Chính phủ, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Chỉ thị; nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước. 

Theo đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị không thể nói không biết bộ phận nào, nơi nào dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng ở cơ quan mình.

Đồng thời phải đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật.

Theo Phó thủ tướng "có dân thì tham nhũng lớn cũng diệt được, thiếu dân thì tham nhũng vặt dẹp không xong". Do đó, phải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân để giải quyết thực chất, dứt điểm công việc; tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân; có lỗi thì phải công khai xin lỗi, khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm; chú trọng sự hài lòng của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính, tổ chức cung cấp dịch vụ công.

Trước tình trạng vẫn còn một bộ phận người dân, doanh nghiệp chưa xóa bỏ được tâm lý đưa quà cáp, biếu xén, thậm chí là hối lộ để được giải quyết công việc, Phó thủ tướng yêu cầu "Kiên quyết xử lý hình sự, không xử lý hành chính đối với những trường hợp vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định".