Multimedia

Khơi thông dòng chảy Logistics Việt Nam

Một hành trình 8 năm liên tiếp, Diễn đàn Logistics đã kiến tạo thành công một diễn đàn cấp quốc gia kết nối quốc tế, thể hiện mạnh mẽ tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, địa phương hoạt động trong lĩnh vực Logistics, không ngừng thiết lập, củng cố và tăng cường mối liên kết giữa các bên liên quan; tổ chức định kỳ các đoàn tham quan khảo sát tại nhiều quốc gia...