10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư của Warren Buffett

Cổ phiếu ngân hàng chiếm một nửa danh sách 10 cổ phiếu dẫn đầu danh mục của nhà đầu tư huyền thoại...

Diệp Vũ

15/11/2018 11:35

Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett ngày 14/11 đã công bố danh mục đầu tư ở thời điểm cuối quý 3, theo đó tiết lộ cổ phần 4 tỷ USD mới nắm giữ trong nhà băng hàng đầu nước Mỹ JPMorgan Chase.

Động thái gom cổ phiếu JPMorgan Chase của Berkshire đưa nhóm cổ phiếu ngân hàng chiếm một nửa danh sách 10 cổ phiếu dẫn đầu danh mục của nhà đầu tư huyền thoại. Điều này cho thấy niềm tin ngày càng lớn của ông Buffett vào hệ thống ngân hàng Mỹ.

Dưới đây là danh sách 10 cổ phiếu lớn nhất danh mục của Berkshire, trang CNBC giới thiệu:

10. JPMorgan Chase

10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư của  Warren Buffett - Ảnh 1.

Lĩnh vực: Ngân hàng
Số cổ phiếu nắm giữ: 35,664 triệu
Giá trị cổ phần nắm giữ: 4,024 tỷ USD

9. Goldman Sachs

10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư của  Warren Buffett - Ảnh 2.

Lĩnh vực: Ngân hàng
Số cổ phiếu nắm giữ: 18,353 triệu
Giá trị cổ phần nắm giữ: 4,115 tỷ USD

8. Moody’s

10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư của  Warren Buffett - Ảnh 3.

Lĩnh vực: Đánh giá tín nhiệm
Số cổ phiếu nắm giữ: 24,669 triệu
Giá trị cổ phần nắm giữ: 4,124 tỷ USD

7. US Bancorp

10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư của  Warren Buffett - Ảnh 4.

Lĩnh vực: Đánh giá tín nhiệm
Số cổ phiếu nắm giữ: 124,923 triệu
Giá trị cổ phần nắm giữ: 6,597 tỷ USD

6. American Express

10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư của  Warren Buffett - Ảnh 5.

Lĩnh vực: Thẻ tín dụng
Số cổ phiếu nắm giữ: 151,61 triệu
Giá trị cổ phần nắm giữ: 16,145 tỷ USD

5. Kraft Heinz

10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư của  Warren Buffett - Ảnh 6.

Lĩnh vực: Thực phẩm
Số cổ phiếu nắm giữ: 325,634 triệu
Giá trị cổ phần nắm giữ: 17,945 tỷ USD

4. Coca-Cola

10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư của  Warren Buffett - Ảnh 7.

Lĩnh vực: Đồ uống
Số cổ phiếu nắm giữ: 400 triệu
Giá trị cổ phần nắm giữ: 18,476 tỷ USD

3. Wells Fargo

10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư của  Warren Buffett - Ảnh 8.

Lĩnh vực: Ngân hàng
Số cổ phiếu nắm giữ: 442,361 triệu
Giá trị cổ phần nắm giữ: 23,25 tỷ USD

2. Bank of America

10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư của  Warren Buffett - Ảnh 9.

Lĩnh vực: Ngân hàng
Số cổ phiếu nắm giữ: 877,248 triệu
Giá trị cổ phần nắm giữ: 25,843 tỷ USD

1. Apple

10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư của  Warren Buffett - Ảnh 10.

Lĩnh vực: Hàng điện tử tiêu dùng
Số cổ phiếu nắm giữ: 252,478 triệu
Giá trị cổ phần nắm giữ: 56,994 tỷ USD