11 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

CTB, DHG, TIP, PRC, CIA, SD6, PPC, SAF, MWG, SBA và FMC thông báo chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức bằng tiền mặt...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

16/04/2018 23:47

CTB, DHG, TIP, PRC, CIA, SD6, PPC, SAF, MWG, SBA và FMC thông báo chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức bằng tiền mặt.

* Ngày 27/4/2018, Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương (mã CTB-HNX) thanh toán cổ tức bằng tiền còn lại năm 2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/4/2018.

* Ngày 9/5/2018, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2017 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/4/2018.

* Ngày 8/5/2018, Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã TIP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/4/2018.

* Ngày 4/5/2018, Công ty Cổ phần Logistics Portserco (mã PRC-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/4/2018.

* Ngày 4/5/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (mã CIA-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/4/2018.

* Ngày 22/5/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (mã SD6-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2015 là 5% và chi trả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt năm 2016 là 5%. Tổng của hai đợt chi trả là 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/4/2018.

* Ngày 14/5/2018, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/4/2018.

* Ngày 11/5/2018, Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cp (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/4/2018.

* Ngày 11/5/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/4/2018.

* Ngày 10/5/2018, Công ty Cổ phần Sông Ba (mã SBA-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/4/2018.

* Ngày 18/5/2018, Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (mã FMC-HOSE) chi cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/4/2018.