12 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

KSB, DPR, SC5, PNJ, VGC, CAG, VTL, KDC, SMB, CTD, TMX và PMC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

08/08/2018 09:28

KSB, DPR, SC5, PNJ, VGC, CAG, VTL, KDC, SMB, CTD, TMX và PMC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 10/9/2018, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã KSB-HOSE) thanh toán cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/8/2018.

* Ngày 30/8/2018, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) chi cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/8/2018.

* Ngày 30/8/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã SC5-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/8/2018.

* Ngày 24/8/2018, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/8/2018.

* Ngày 7/9/2018, Tổng công ty Viglacera - Công ty Cổ phần (mã VGC-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 9,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 950 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/8/2018.

* Ngày 28/8/2018, Công ty Cổ phần Cảng An Giang (mã CAG-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 1,93%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 193 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/8/2018.

* Ngày 22/8/2018, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (mã VTL-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/8/2018.

* Ngày 4/9/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (mã KDC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 16% cổ phiếu ( 1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/8/2018.

* Ngày 24/8/2018, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã SMB-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/8/2018.

* Ngày 24/8/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã CTD-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 50%cp (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/8/2018.

* Ngày 30/8/2018, Công ty Cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (mã TMX-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 750 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/8/2018.

* Ngày 27/8/2018, Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (mã PMC-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8/2018.