1.200ha chuối ngập lụt, HAGL Agrico lỗ gần nghìn tỷ quý 3 dù đã "bán con"

HNG báo lỗ hơn 989,8 tỷ đồng trong riêng quý 3, đưa khoản lỗ trong 9 tháng lên 1.741 tỷ đồng...

Vườn chuối của HNG bị ngập lụt tại Lào

Nguyên Minh

06/11/2019 07:15

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - HNG) cho biết, doanh thu thuần đạt được trong quý này ở mức 494,7 tỷ đồng, sụt giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, giá vốn hàng bán kỳ này lên tới 474,7 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp thu về chỉ còn 19,9 tỷ đồng, chỉ bằng 4% lãi gộp quý 3/2018. 

Được biết, trong quý này, HNG lỗ gộp gần 37 tỷ đồng từ hoạt động bán mủ cao su, lũy kế 9 tháng lỗ gộp 32 tỷ. Hoạt động bán sản phẩm và dịch vụ khác cũng không khả quan khi 9 tháng lỗ gộp hơn 5,3 tỷ đồng. Dù đóng góp chính vào doanh thu tuy nhiên biên lãi gộp của mảng bán trái cây riêng trong quý 3 cũng chỉ đạt 10%, giảm mạnh so với mức 37% trong 6 tháng đầu năm.

HNG

Số liệu: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 của HNG

HNG cho biết trong quý này công ty không còn hợp nhất doanh thu từ các công ty đã thanh lý như Công ty Đông Dương, Đông Pênh và Cao Su Trung Nguyên cùng việc nhận thiệt hại bởi ngập lụt hơn 1.200 ha chuối trong giai đoạn thu hoạch tại Lào và không thu thanh long chính vụ, không có doanh thu từ ớt, bò thịt cũng như bất động sản so với cùng kỳ năm 2018. 

Do đó dù doanh thu tài chính tăng cao từ 5 tỷ lên 184 tỷ đồng trong quý cùng chi phí tài chính giảm mạnh 27% cũng không giúp cho công ty nông nghiệp này tránh khỏi cảnh thua lỗ. 

Cùng với khoản lỗ khác lên đến 832 tỷ đồng do đánh giá lại các tài sản không hiệu quả và điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây cọ dầu, cao su và chi phí do chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái, HNG báo lỗ hơn 989,8 tỷ đồng trong riêng quý 3, đưa khoản lỗ trong 9 tháng lên 1.741 tỷ đồng. Mức lỗ này tăng mạnh khi so với kết quả 9 tháng đầu năm ngoái (-286 tỷ đồng). 

Với mức lỗ này, ngay lập tức HNG ghi nhận mức lỗ lũy kế 1.622 tỷ trên bảng cân đối kế toán. Ngoài ra, nhờ việc nợ phải trả đã giảm bớt hơn 5.500 tỷ trong vòng 9 tháng đã kéo tổng nguồn vốn giảm từ 30.531 tỷ đồng hồi đầu năm xuống 24.832 tỷ đồng cuối tháng 9 vừa qua. Hiện nợ vay tài chính của HNG vẫn còn hơn 9.264 tỷ đồng.