14 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

HBC, VSI, HOT, PPY, CLC, INN, HMC, TMC, X20, SBA, THS, VDS, VCI và TDN thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

14/05/2019 08:48

HBC, VSI, HOT, PPY, CLC, INN, HMC, TMC, X20, SBA, THS, VDS, VCI và TDN thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 5/7/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2019.

* Ngày 29/5/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (mã VSI-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2019.

* Ngày 6/6/2019, Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An (mã HOT-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20,04%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.040 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2019.

* Ngày 6/6/2019, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (mã PPY-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2019.

* Ngày 30/5/2019, Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2,000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2019.

* Ngày 28/5/2019, Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp (mã INN-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2019.

* Ngày 30/5/2019, Công ty Cổ phần Kim Khí Tp. Hồ Chí Minh – Vnsteel (mã HMC-HOSE) trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2019.

* Ngày 31/5/2019, Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX) trả cổ tức còn lại của năm 2018 với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2019.

* Ngày 30/05/2019, Công ty Cổ phần X20 (mã X20-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2019.

* Ngày 27/5/2019, Công ty Cổ phần Sông Ba (mã SBA-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2019.

* Ngày 27/5/2019, Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (mã THS-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2019.

* Ngày 27/5/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng việt (mã VDS-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2019.

* Ngày 3/6/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã VCI-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2019.

* Ngày 5/6/2019, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (mã TDN-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/5/2019.