14 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền

TLH, SED, CPC, SGC, SD4, VCF, DRL, HEV, DSN, TNI, NTL, NSC, HCM và HMH thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

05/01/2018 09:21

TLH, SED, CPC, SGC, SD4, VCF, DRL, HEV, DSN, TNI, NTL, NSC, HCM và HMH thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 9/2/2018, Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên (mã TLH-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/1/2018.

* Ngày 5/2/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (mã SED-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/1/2018.

* Ngày 19/3/2018, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (mã CPC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/1/2018.

* Ngày 19/1/2018, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/1/2018.

* Ngày 26/02/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/1/2018.

* Ngày 31/1/2018, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà (mã VCF-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 660%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 66.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/1/2018.

* Ngày 24/1/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã DRL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/1/2018.

* Ngày 29/1/2018, Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (mã HEV-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/1/2018.

* Ngày 1/2/2018, Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã DSN-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 36%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/1/2018.

* Ngày 06/02/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam (mã TNI-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/1/2018.

* Ngày 25/01/2018, Công ty Cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE) chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/1/2018.

* Ngày 8/2/2018, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (mã NSC-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/1/2018.

* Ngày 24/1/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (mã HCM-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/1/2018.

* Ngày 31/1/2018, Công ty Cổ phần Hải Minh (mã HMH-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/1/2018.