15 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

VCS, TCM, SMA, TV4, AAM, VIP, PVS, HDG, TNA, HDG, SSC, TTZ, ADC, TIP và VMC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

11/02/2018 17:17

VCS, TCM, SMA, TV4, AAM, VIP, PVS, TNA, SSC, TTZ, ADC, TIP và VMC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 9/3/2018, Công ty Cổ phần Vicostone (mã VCS-HNX) tạm ứng cổ tức lần 22017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/2/2018.

* Ngày 8/3/2018, Công ty Cổ phần Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (mã TCM-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/2/2018.

* Ngày 7/3/2018, Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (mã SMA-HOSE) thanh toán phần còn lại cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 3%, cổ tức năm 2013 là 4% và cổ tức năm 2014 tỷ lệ 3% bằng tiền với tổng tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/2/2018.

* Ngày 5/3/2018, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã TV4-HNX) trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/2/2018.

* Ngày 16/3/2018, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/2/2018.

* Ngày 20/3/2018, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (mã VPH-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/2/2018.

* Ngày 4/5/2018, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO (mã VIP-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/2/2018.

* Ngày 28/3/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/2/2018.

* Ngày 9/3/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2018.

* Ngày 22/3/2018, Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 với tỷ lệ 15%/cp (1 cp được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2018.

* Ngày 20/3/2018, Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã SSC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2018.

* Ngày 2/4/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (mã TTZ-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2018.

* Ngày 27/4/2018, Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (mã ADC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2018.

* Ngày 9/3/2018, Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã TIP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2018.

* Ngày 16/4/2018, Công ty Cổ phần VIMECO (mã VMC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 100%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/2/2018.