17 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

HTC, HOT, BMP, SEB, MAS, BSC, GTA, DGW, TMP, DRL, TCL, PNJ, HMC, CVT, TC6, BTW và PPY thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

12/05/2018 13:45

HTC, HOT, BMP, SEB, MAS, BSC, GTA, DGW, TMP, DRL, TCL, PNJ, HMC, CVT, TC6,BTW và PPY thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 29/5/2018, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (mã HTC-HNX) chi cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2018.

* Ngày 4/6/2018, Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hội An (mã HOT-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 13,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2018.

* Ngày 6/6/2018, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2018.

* Ngày 28/5/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (mã SEB-HNX) tạm ứng cổ tức lần 1/2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2018.

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (mã MAS-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 37,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.750 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2018.

* Ngày 30/5/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (mã BSC-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2018.

* Ngày 5/6/2018, Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Thuận An (mã GTA-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2018.

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Thế giới số (mã DGW-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2018.

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2018.

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã DRL-HOSE) chi trả phần cổ tức còn lại năm 2017, tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2018.

* Ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (mã TCL-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2018.

* Ngày 1/6/2018, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2018.

* Ngày 31/5/2018, Công ty Cổ phần Kim Khí Tp.HCM - Vnsteel (mã HMC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2018.

* Ngày 1/6/2018, Công ty Cổ phần CMC (mã CVT-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2018.

* Ngày 22/6/2018, Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (mã TC6-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2018.

* Ngày 14/6/2018, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã BTW-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 750 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2018.

* Ngày 6/6/2018, Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (mã PPY-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/5/2018.