3 tháng, Sabeco thu hơn 6.600 tỷ đồng từ bán bia

Kết thúc quý 1, Tổng công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 7.810 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước...

Tính đến ngày 31/3/2018, tổng tài sản của SAB đạt hơn 20.764 tỷ đồng, giảm gần 1.250 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Hà Anh

01/05/2018 21:26

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (mã SAB-HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018.

Cụ thể, kết thúc quý 1, Tổng công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 7.810 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước (7.465 tỷ đồng) - trong đó, doanh thu từ bia đạt 6.611 tỷ đồng - tăng hơn 200 tỷ so với cùng kỳ.

Trong kỳ, hoạt động tài chính của SAB thu về 137,7 tỷ đồng, giảm so cùng kỳ năm trước (145 tỷ); lãi liên doanh, liên kết tăng mạnh từ 28,8 tỷ của quý 1/2017 lên 89,7 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty đạt 1.155 tỷ đồng và lãi ròng công ty mẹ đạt trên 1.113 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2017.

Tính đến ngày 31/3/2018, tổng tài sản của SAB đạt hơn 20.764 tỷ đồng, giảm gần 1.250 tỷ đồng so với hồi đầu năm; Tiền, tương đương tiền đạt 4.873 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm 30% so với đầu năm, xuống còn 5.213 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng trên 1.100 tỷ đồng đạt 6.934 tỷ đồng.

Vừa qua, Hội đồng Quản trị công ty thông qua việc bầu ông Koh Poh Tiong - Chủ tịch Thaibev/F&N Beer Group là Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật theo pháp luật của Sabeco.

Đồng thời, thông qua việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 dự kiến vào ngày 30/6/2018.