4 tháng, 43.305 doanh nghiệp mới và 1,4 triệu tỷ rót vào nền kinh tế

Trong 4 tháng đầu năm nay có tới 1,414 triệu tỷ đồng được rót vào nền kinh tế...

Doanh nghiệp thành lập mới và hồi sinh trong 4 tháng năm 2019 vượt 60.800 doanh nghiệp.

Bạch Huệ

29/04/2019 23:57

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 4 đạt cao nhất trong 4 tháng đầu năm nay. 

Cụ thể, trong tháng 4 cả nước có 14.854 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 167.000 tỷ đồng, tăng 19% về số doanh nghiệp và tăng 30,3% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 11,2 tỷ đồng, tăng 27,3%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 131.400 người, giảm 14,5%. 

Trong tháng, cả nước còn có 2.714 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 44,4% so với tháng trước; 2.495 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 81,7%; có 1.904 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 1,2%; 1.189 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23,9%.

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước có 43.305 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 542.400 tỷ đồng, tăng 4,9% về số doanh nghiệp và tăng 31,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 25%. Nếu tính cả 872.000 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 4 tháng năm 2019 là 1,414 triệu tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, còn có 17.463 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 52,6% so với cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng năm nay lên gần 60.800 doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng năm nay là 449.100 người, tăng 35,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, có 16.100 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy; tiếp đó là công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,7%), tăng 8,3%; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo...

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 4 tháng đầu năm nay là 16.984 doanh nghiệp, tăng 19,7% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, có 17.265 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 5.305 doanh nghiệp, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 4.793 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng.