45 ngày đầu năm, cả nước xuất siêu 1,67 tỷ USD

Mức xuất siêu của cả nước có được chủ yếu do đóng góp của khu vực doanh nghiệp FDI...

Riêng khu vực FDI xuất siêu tới 4,28 tỷ USD trong 45 ngày đầu năm.

Bạch Dương

27/02/2018 20:47

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2/2018 (từ 1/2 đến 15/2/2018) đạt 16,95 tỷ USD, giảm 21,3%, tương ứng giảm 4,59 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 1/2018.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/2/2018 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 57,12 tỷ USD, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2017. 

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 2/2018 thặng dư 1,45 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 2/2018 thặng dư 1,67 tỷ USD.

Trong 15 ngày đầu tháng 2/2018 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 11 tỷ USD, giảm 18,1% so với nửa cuối tháng 1/2018. 

Tính đến hết ngày 15/2/2018 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 36,82 tỷ USD, tăng 37%, tương ứng tăng 9,94 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017. 

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 2/2018 đạt thặng dư 1,9 tỷ USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/2/2018 hơn 4,28 tỷ USD.

Như vậy, chỉ trong vòng 45 ngày cả nước đã xuất siêu 1,67 tỷ USD. Điều này có được chủ yếu do khối FDI thặng dư 4,28 tỷ USD. Nếu trừ đi mức xuất siêu của khu vực này nghĩa là khu kinh tế trong nước đang phải nhập siêu lớn. 

Về xuất khẩu, tính đến hết ngày 15/2/2018 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 29,4 tỷ USD, tăng 45,4% so với cùng kỳ. 

So với nửa cuối tháng 1/2018, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 2/2018 biến động mạnh ở một số nhóm hàng: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 20,9%; giầy dép các loại giảm 20,5%; hàng thủy sản giảm 30%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 14,7%…

Về nhập khẩu, tính đến hết ngày 15/2/2018 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 27,73 tỷ USD so với cùng kỳ. 

So với nửa cuối tháng 1/2018, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 2/2018 biến động mạnh ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 26,8%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 41,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 11,6%; xăng dầu các loại giảm 29,6%; vải các loại igarm 30,1%...

undefined - Ảnh 1.

10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất trong kỳ 1 tháng 2/2018

undefined - Ảnh 2.

10 mặt hàng nhập khẩu lớn nhất trong kỳ 1 tháng 2/2018