49.000 đơn vị sự nghiệp được chi hoạt động thường xuyên từ vốn ngân sách

Số đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng cao với 49.600 cơ sở và 1,36 triệu lao động...

Ngân sách nuôi 1,36 triệu lao động và 49.000 đơn vị sự nghiệp - Ảnh minh hoạ.

KIỀU LINH

19/01/2018 21:59

Đó là con số vừa được Tổng cục Thống kê dẫn trong báo cáo Điều tra kinh tế năm 2017 công bố sáng 19/1.

Theo đó, tổng số đơn vị thuộc khối hành chính, sự nghiệp năm 2017 là 143.700 tăng 2,3% so với năm 2012.

Trong khối sự nghiệp, có 46.000 cơ sở giáo dục đào tạo, tăng 2,9%; 1.600 cơ sở văn hóa thể thao, tăng 6,8%; 1.400 cơ sở thông tin truyền thông, tăng 6,9% và 10.800 cơ sở sự nghiệp khác, tăng 2% so với năm 2012. 

Số lượng các tổ chức chính trị, đoàn thể, hiệp hội là 35.100, tăng 3,6%.

Trong các đơn vị sự nghiệp thì sự nghiệp công lập vẫn chiếm tỷ lệ tới 96% với gần 70.700 cơ sở và 2,45 triệu lao động.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, số đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng cao với 70,2% số cơ sở, tương đương với 49.600 cơ sở và 55,4% số lao động, tương đương với 1,36 triệu lao động.

Các đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên mới chỉ ở mức 15,5% tổng số đơn vị sự nghiệp công lập với 25,4% số lao động. 

Các đơn vị tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ chiếm 10,8% số lượng với 14,3% số lao động.

Liên quan đến công tác quản lý biên chế công chức, viên chức và người lao động, mới đây, Kiểm toán Nhà nước cho hay, qua rà soát trong công tác quản lý, cơ quan này phát hiện ra thừa 57.175 người.

Kiểm toán Nhà nước đã có kiến nghị chấn chỉnh siết chặt công tác quản lý biên chế công chức, viên chức và người lao động.