6 tháng đầu năm, SSI ước lãi hợp nhất đạt 885 tỷ đồng

SSI ước lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 đạt gần 885 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước...

Tính đến cuối thời điểm cuối quý 2/2018, SSI đã quản lý hơn 143.000 tài khoản, trong đó có hơn 141.000 tài khoản khách hàng cá nhân và hơn 1.800 tài khoản khách hàng tổ chức.

Hà Anh

10/07/2018 16:11

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) vừa cho biết ước lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 đạt gần 885 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.


Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh trên HOSE của SSI trong quý 2/2018 đạt 255,6 nghìn tỷ đồng, tăng 61% so với 3 tháng đầu năm 2018.

Dư nợ margin bình quân quý 2/2018 của SSI đạt trên 6.300 tỷ đồng, tăng 13% so với bình quân của quý trước.

Hiện tại, số lượng nhân viên môi giới 6 tháng đầu năm 2018 đã đạt 542 người, tăng 35% so với cùng kỳ 2017 và 13% so với cuối năm 2017.

Tính đến cuối thời điểm cuối quý 2/2018, SSI đã quản lý hơn 143.000 tài khoản, trong đó có hơn 141.000 tài khoản khách hàng cá nhân và hơn 1.800 tài khoản khách hàng tổ chức.