6 tháng doanh thu AAA vượt 3.600 tỷ, lãi 111 tỷ đồng

Doanh thu quý 2 của An Phát tăng 170% so với cùng kỳ...

An Phát đang đầu tư mạnh vào ngành nhựa để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Minh Ngọc

03/08/2018 10:59

Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (Mã chứng khoán: AAA) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2018. Theo đó, AAA đạt doanh thu quý 2 đạt 2.318 tỷ đồng, tăng 170% so với năm trước. 

Trong đó, doanh thu từ bán hàng hóa chiếm gần 61% và thu từ bán thành phẩm chiếm 39%, còn lại đến từ cung cấp dịch vụ. Đây là mức tăng doanh thu vượt bậc của doanh nghiệp đẩy lãi gộp lên tới 170 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, doanh thu tài chính của An Phát đạt 12 tỷ đồng trong khi năm trước hoạt động này gây lỗ đáng kể cho doanh nghiệp.  Kết thúc quý II, AAA lãi ròng 36,6 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng năm 2018, An Phát báo doanh thu 3.616 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ và tương đương 60% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 110,7 tỷ đồng.

Kết thúc quý 2/2018, tổng tài sản của An Phát đạt 6.489 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 50%, tiền và tiền gửi hơn 1.016 tỷ đồng. Tài sản dài tập trung ở mục tài sản cố định 2.257 tỷ đồng. Về nguồn vốn, công ty đang vay nợ 2.957 tỷ đồng với 74% là vay ngắn hạn.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đang có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 185 tỷ đồng, bên cạnh quỹ đầu tư phát triển 57,8 tỷ đồng và thặng dư vốn 532 tỷ đồng.

Mới đây, Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Ánh Dương cho biết, An Phảt đạet mục tiêu doanh số 1 tỷ USD vào năm 2025, đưa doanh nghiệp lên vị trí dẫn đầu ngành nhựa tại Đông Nam Á.

An Phát đang dần chuyển mình phát triển ngành cốt lõi là nhựa, đầu tư mạnh vào ngành hóa chất phụ gia ngành nhựa và các sản phẩm hóa dầu; xơi sợi nhân tạo polyester; tổ hợp nhựa kỹ thuật cao, linh kiện nhựa điện tử; nhựa gia dụng và vật liệu nhựa xây dựng; và bao bì nhựa màng mỏng, bì công nghiệp.