7 sếp HNX nhận 4,825 tỷ đồng lương, thưởng năm 2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về tình hình lương, thưởng của người quản lý năm 2018...

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hà Anh

23/06/2019 22:50

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về tình hình lương, thưởng của người quản lý năm 2018.

Cụ thể, doanh sách quản lý HNX có 7 thành viên gồm: ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc phụ trách; ông Nguyễn Như Quỳnh - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc; ông Phạm Dương Linh - thành viên Hội đồng Quản trị; ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó tổng giám đốc; ông Nguyễn Anh Phong - Phó tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Tám - Kế toán trưởng.

7 sếp HNX nhận 4,825 tỷ đồng lương, thưởng năm 2018 - Ảnh 1.

Thu nhập của 7 lãnh đạo HNX năm 2018 - Nguồn: HNX.

Theo bản công bố của HNX thì ông Nguyễn Thành Long có tổng thu nhập trước thuế cao nhất là 72,2 triệu đồng/tháng (tương đương 895,680 triệu đồng/năm) - trong đó có 64,207 triệu đồng/tháng tiền lương (tương đương 796,164 triệu/năm) và 8,026 triệu đồng tiền thưởng bình quân trước thuế/tháng (99,516 triệu/năm); tiếp đến là bà Nguyễn Thị Hoàng Lan nhận 770,484 triệu tiền lương/năm và 96,312 triệu tiền thưởng/năm; ông Nguyễn Như Quỳnh nhận 314,460 triệu tiền lương/năm và 42,684 triệu tiền thưởng/năm; ông Phạm Dương Linh nhận 351,972 triệu tiền lương/năm và 43,992 triệu tiền thưởng/năm; ông Nguyễn Tuấn Anh nhận 369,432 triệu tiền lương/năm và 86,676 triệu tiền thưởng/năm; ông Nguyễn Anh Phong nhận 693,432 triệu tiền lương/năm và 86,676 triệu tiền thưởng/năm và bà Nguyễn Thị Tám nhận 642,060 triệu tiền lương/năm và 80,256 triệu tiền thưởng/năm.

Như vậy, tổng 7 thành viên được nhận 4,825 tỷ đồng - trong đó có 4,289 tỷ đồng và 536 triệu tiền thưởng trước thuế năm 2018.

HNX cũng cho biết, số liệu trên theo báo cáo quyết toán đã trình Bộ Tài chính, đang chờ phê duyệt; tiền lương thưởng của ông Nguyễn Như Quỳnh bổ nhiệm từ 4/7/2018 và ông Phạm Dương Linh điều động đến công tác tại Ngân hàng VDB từ 4/7/2018.

Trong ba năm (từ năm 2016 đến 2018), HNX cho biết tổng doanh thu thực hiện năm 2016 đạt 508,601 tỷ đồng - vượt 27,58% so với kế hoạch; năm 2017 đạt 526,950 tỷ đồng – vượt 24,84% so với kế hoạch; năm 2018 đạt 562,452 tỷ đồng - vượt 4,79% so với kế hoạch và ước năm 2019 đạt 638,655 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuế các năm 2016-2018 lần lượt đạt: năm 2016 đạt 248,433 tỷ - vượt 63,64% so với kế hoạch; năm 2017 đạt 256,816 tỷ - vượt 40,68% so với kế hoạch; năm 2018 đạt 307,413 tỷ - vượt 12,93% so với kế hoạch và năm 2019 ước đạt 355,285 tỷ đồng.

Tổng lao động (chưa bao gồm viên chức quản lý) trong các năm 2016-2018 là 223 người; 228 người; 220 người và năm 2019 là 231 người.

Tổng quỹ lương cho các năm 2016-2018 lần lượt là 57,733 tỷ; 60,204 tỷ; 61,925 tỷ đồng và năm 2019 ước là 67,299 tỷ đồng.