7.700 doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ở Hà Nội

Tổng số tiền nợ thuế mà Cục Thuế Hà Nội thu được từ hình thức cưỡng chế trích tiền từ tài khoản là 2.589 tỷ đồng...

Số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội chiếm trên 20% tổng thu ngân sách nhà nước. (Ảnh minh họa)

Duyên Duyên

12/07/2018 08:27