9 tháng, SSI dự kiến lãi trước thuế khoảng 1.350 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SSI ghi nhận doanh thu đạt 3.064,2 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.413 tỷ đồng...

Kết thúc quý 3/2018, tổng tài sản của SSI đạt 22.991,8 tỷ đồng, tăng 26% so với mức đầu năm.

Hà Anh

22/10/2018 16:41

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) công bố kết quả báo cáo riêng quý 3/2018.

Theo đó, doanh thu quý 3/2018 đạt 958,8 tỷ đồng, tăng 53% và lợi nhuận trước thuế đạt 541,6 tỷ đồng, tăng 227% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.064,2 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.413 tỷ đồng, tăng lần lượt 55% và 57,9% so với cùng kỳ năm 2017.

SSI dự kiến, lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 9 tháng đầu năm vào khoảng 1.350 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Cũng theo SSI, quý 3/2018, SSI tiếp tục ở vị trí số 1 thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với 15,79% tại HOSE và 11,7% tại HNX, giữ khoảng cách xa với các vị trí xếp sau.

Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng trưởng 32% so với quý 3/2017, đạt 222,59 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3/2018, tổng tài sản của SSI đạt 22.991,8 tỷ đồng, tăng 26% so với mức đầu năm. Doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 276,4 tỷ đồng, chiếm 28,8% tổng doanh thu và tăng trưởng 43% so với quý 3/2017.