9,5 triệu USD một chuyến du lịch ở khách sạn đầu tiên ngoài vũ trụ

Khách sạn này có thể mang theo 6 người, gồm 2 thành viên phi hành đoàn và thực hiện chuyến đi trong 12 ngày ngoài vũ trụ...

Phương Linh

28/01/2019 17:27

Startup Orion Span của Mỹ dự kiến phóng khách sạn ngoài vũ trụ đầu tiên có tên Aurora Station lên không gian vào năm 2022. Hành khách sẽ có chuyến đi dài 12 ngày với giá 9,5 triệu USD/người.

Video: CNN.