Thủ tướng: Nút thắt lớn nhất hạn chế sự phát triển là thể chế, nút thắt về tư duy

Thủ tướng: Nút thắt lớn nhất hạn chế sự phát triển là thể chế, nút thắt về tư duy

AN NHIÊN

Nếu không thay đổi về tư duy kinh tế thì dẫu có điều chỉnh thể chế cũng vẫn là thể chế cũ, là “bình mới rượu cũ”, không thể có đột phá...

Doanh nghiệp Việt có 100 đồng đi vay 65 đồng?

Doanh nghiệp Việt có 100 đồng đi vay 65 đồng?
Bạch Huệ

Ông Nguyễn Quang Thuân cho rằng tỷ lệ này khá an toàn và nó được thống kê từ hơn 1.000 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam...