Có thể bỏ

Có thể bỏ "viên chức suốt đời"

Nguyễn Lê

Chính phủ ưu tiên chọn phương án không ký hợp đồng không xác định thời hạn với viên chức được tuyển dụng mới, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội chọn phương án này...

Xuất khẩu giảm 20 tỷ USD/năm nếu giảm giờ làm xuống 44 giờ/tuần

Xuất khẩu giảm 20 tỷ USD/năm nếu giảm giờ làm xuống 44 giờ/tuần
Nguyễn Lê

Đánh giá sơ bộ cho thấy, nếu giảm quy định giờ làm việc bình thường từ 48 giờ/tuần xuống 44 giờ/tuần thì kim ngạch xuất khẩu giảm 20 tỷ USD/năm, tăng trưởng giảm 0,5%...