Tổng cục Thống kê:

Tổng cục Thống kê: "Tính lại GDP không phải để Chính phủ tăng vay nợ"

KIỀU LINH

Khi đánh giá lại GDP, tỷ lệ dư nợ công so với GDP bình quân giai đoạn 2010-2017 giảm khoảng 11,6%/năm; tỷ lệ chi ngân sách nhà nước giảm khoảng 6%/năm, bội chi giảm 1,2%/năm...

Chứng khoán sáng 13/12: Vì đâu thị trường tăng quá "dặt dẹo"?

Chứng khoán sáng 13/12: Vì đâu thị trường tăng quá
Lan Ngọc

Thông tin "chốt" được thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung khiến cả thế giới tưng bừng. Riêng thị trường Việt Nam tăng cực kỳ "dặt dẹo" sáng nay...