Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước

Hà Vũ

Với 476/477 phiếu thuận, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đắc cử Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Hà Vũ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng...