Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Tận dụng cách mạng 4.0 bằng các hành động cụ thể

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Tận dụng cách mạng 4.0 bằng các hành động cụ thể

KIỀU LINH

Chúng ta phải đẩy mạnh công nghệ, tiến tới tất cả các thông tin đều được tích hợp, từ nhân thân, bảo hiểm, y tế, ngân hàng phải được liên thông và kết nối với nhau...

Thanh toán không tiền mặt: Cần cả sự quyết liệt từ quản lý nhà nước

Thanh toán không tiền mặt: Cần cả sự quyết liệt từ quản lý nhà nước
KIỀU LINH

Để thúc đẩy thanh toán không tiền mặt cần phải có giải pháp cụ thể, chứ không chỉ là tuyên truyền...