“Chưa có biểu hiện vốn ngoại đảo chiều, vấn đề là cơ hội đầu tư”

“Chưa có biểu hiện vốn ngoại đảo chiều, vấn đề là cơ hội đầu tư”

Minh Đức

Nếu có biểu hiện vốn ngoại đảo chiều, tỷ giá rất nhạy và sẽ phản ánh ngay. Nhưng tỷ giá USD/VND rất ổn định...

Xu thế dòng tiền: Tâm lý chán nản thì không nên giao dịch

Xu thế dòng tiền: Tâm lý chán nản thì không nên giao dịch
Nguyễn Hoàng

Thị trường một lần nữa đã thủng đáy hỗ trợ ngắn hạn và các chuyên gia tiếp tục tỏ ra bi quan trong ngắn hạn...