Khai mạc kỳ họp 5: Quốc hội tiếp tục đổi mới, sáng tạo

Khai mạc kỳ họp 5: Quốc hội tiếp tục đổi mới, sáng tạo

Nguyên Vũ

Trong phiên họp trù bị, việc bà Phan Thị Mỹ Thanh, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai được cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đã được báo cáo với Quốc hội...

Chính phủ: Tăng cường phòng chống lợi ích nhóm

Chính phủ:  Tăng cường phòng chống lợi ích nhóm
Nguyên Vũ

Tập trung xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém và nợ xấu theo nguyên tắc thị trường, không hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước...