Đánh giá lại quy mô GDP và 5 tác động lớn tới nền kinh tế

Đánh giá lại quy mô GDP và 5 tác động lớn tới nền kinh tế

AN NHIÊN

Quy mô GDP sau tính toán tăng sẽ khiến sự ưu đãi về kinh tế từ các tổ chức tài chính quốc tế không còn như trước, vay vốn ODA, vay ưu đãi sẽ ngặt nghèo hơn...

Ông Nguyễn Đức Kiên làm Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Ông Nguyễn Đức Kiên làm Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng
Hà Vũ

Thủ tướng vừa điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa 14 giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng...