Agribank báo lãi 7.525 tỷ đồng năm 2018

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019...

Kết thúc năm 2018, Agribank hoàn thành toàn diện vượt mức 100% kế hoạch đề ra, tiếp tục tạo nền tảng quan trọng để Agribank thực hiện thành công phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016- 2020.

Phùng Hằng

18/01/2019 11:04

Ngày 16/1/2019, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019.

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, ông Tiết Văn Thành - Tổng giám đốc nêu rõ, bám sát định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, ghi dấu mốc tròn 30 năm thành lập, cũng là tròn 5 năm kể từ thời điểm Agribank bắt đầu quá trình tái cơ cấu, kết thúc năm 2018, Agribank hoàn thành toàn diện vượt mức 100% kế hoạch đề ra, tiếp tục tạo nền tảng quan trọng để Agribank thực hiện thành công phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016- 2020 tiến tới cổ phần hóa.

Năm 2018, lợi nhuận trước thuế đạt 7.525 tỷ đồng, đây là sự bứt phá kỷ lục của Agribank so với kế hoạch đề ra 5.700 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt gần 1.300.000 tỷ đồng; Nguồn vốn đạt gần 1.200.000 tỷ đồng, tăng trưởng 11,8%; Quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 1.200.000 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm trước, trong đó tín dụng đầu tư cho "Tam nông" chiếm 70,5% tổng dư nợ của Agribank; Dịch vụ đạt 5.400 tỷ đồng, tăng trưởng 21%; Nợ xấu theo Thông tư 02 là 1,51%, thấp hơn so với năm 2017; Thu hồi nợ sau xử lý 11.936 tỷ đồng, đạt 104% mục tiêu; Trích lập dự phòng rủi ro đạt 25.590 tỷ đồng; Tổng nguồn dự phòng xử lý rủi ro còn lại gần 20.000 tỷ đồng, đủ khả năng mua trước hạn toàn bộ nợ đã bán cho VAMC và xử lý kịp thời các khoản nợ xấu phát sinh nếu có trong năm 2019.

Trong số 1,7 triệu tỷ đồng toàn ngành ngân hàng đầu tư cho "Tam nông", nguồn vốn Agribank chiếm đến trên 50%. Agribank triển khai 7 chương trình tín dụng chính sách và 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Riêng cho vay xây dựng nông thôn mới, Agribank đã triển khai đến 100% số xã trên cả nước.

Agribank thực hiện giảm lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên và có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng đối với khách hàng. Đầu năm 2018, Agribank đã chủ động giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên và các chương trình tín dụng của Nhà nước. Triển khai 5 gói tín dụng ưu đãi đối với khách hàng pháp nhân và cá nhân với lãi suất cho vay thấp hơn từ 1%- 1,5%/năm so với lãi suất cho vay thông thường.

Nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn và dịch vụ ngân hàng cho mọi người, góp phần đẩy lùi tín dụng đen, phát triển thị trường thanh toán không dùng tiền mặt, Agribank đã triển khai an toàn, hiệu quả điểm giao dịch lưu động bằng ôtô chuyên dùng trên 58.000 tổ vay vốn, phát triển dịch vụ tài chính vi mô, cho vay gần 4 triệu khách hàng hộ sản xuất và cá nhân. Cung cấp trên 200 sản phẩm dịch vụ tiện ích, không ngừng phát triển các sản phẩm dịch vụ công nghệ hiện đại.

Thực hiện Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 53/QĐ-NHNN ngày15/11/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Agribank đã xây dựng và thực hiện thành công tái cơ cấu giai đoạn 1 với nhiều biến chuyển tích cực, cơ bản hoàn thành các mục tiêu quan trọng.

Bước vào triển khai tái cơ cấu giai đoạn 2, thực hiện Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016- 2020 gắn với xử lý nợ xấu và quá trình cổ phần hóa, Agribank đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo lộ trình và tiếp tục về đích trước thời.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Tiết Văn Thành - Tổng giám đốc Agribank cho biết: Agribank gặp khó khăn trong việc bổ sung vốn điều lệ; Công tác cổ phần hóa chậm so với tiến độ đề ra; Cho vay nông nghiệp, nông thôn thường xuyên phải đối mặt với rủi ro thiên tai bất khả kháng, chi phí hoạt động lớn và rủi ro cao trong khi lãi suất cho vay ưu đãi thấp. Phải cạnh tranh bình đẳng với các ngân hàng thương mại khác trong huy động vốn đáp ứng nhu cầu cho vay…

Ông Trịnh Ngọc Khánh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên cũng cho biết: Kết quả đạt được năm 2018 đã minh chứng cho công tác quản trị điều hành thời gian qua của Agribank, các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra đều tăng trưởng gấp hơn 2 lần so với thời điểm bắt đầu tái cơ cấu. Agribank thực sự vượt qua thời kỳ khó khăn, đứng vững trong cạnh tranh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Minh Hưng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đánh giá cao kết quả đạt được rất ấn tượng của Agribank và khẳng định đó là những đóng góp quan trọng vào thành công chung của toàn ngành Ngân hàng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước biểu dương Agribank đã tiên phong đi đầu trong giảm lãi suất cho vay, thực thi tốt trách nhiệm của ngân hàng thương mại Nhà nước gắn với sứ mệnh "Tam nông"… Bên cạnh đó, ông cũng đề cập đến những tồn tại và đề nghị Agribank cần lưu ý quan tâm xử lý trong thời gian tới.