"Anh cả" ngành hàng không Vietnam Airlines báo lãi 1.381 tỷ trong 6 tháng

6 tháng đầu năm, HVN đạt 49.675 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.381 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế...

Ảnh minh họa

Nguyên Minh

01/08/2019 16:36

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HVN) cho thấy đơn vị ghi nhận lỗ thuần trong kỳ tài chính này.

Trong kỳ, doanh thu thuần của HVN vẫn tăng trưởng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 24.139 tỷ đồng. Tuy nhiên do giá vốn tăng khiến lợi nhuận gộp lại sụt giảm 20%, đạt 2.436 tỷ đồng.

Cùng với đó, doanh thu tài chính cũng giảm tới 28% còn 387,1 tỷ đồng chủ yếu do lãi chênh lệch tỷ giá ở mức 144,2 tỷ chỉ bằng 46% cùng kỳ. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 3% và 15%. Vietnam Airlines tiếp tục lỗ từ công ty liên doanh liên kết (-93,3 tỷ).

Do đó, trong quý 2 năm nay, HVN ghi lỗ thuần hơn 66,3 tỷ đồng.

Nhờ khoản lợi nhuận khác tăng từ 122,5 tỷ lên 273 tỷ trong quý này, trong đó gần 109 tỷ đến từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản đã giúp "anh cả" ngành hàng không thoát lỗ trong gang tấc. Lợi nhuận sau thuế quý 2/2019 đạt 168,9 tỷ đồng, giảm 54%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HVN đạt 49.675 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.381 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mức lợi nhuận này giảm 8% so với cùng kỳ 2018 nhưng vẫn đạt 51,5% kế hoạch cả năm.

Anh cả ngành hàng không Vietnam Airlines báo lãi 1.381 tỷ trong 6 tháng - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh của HVN