Bánh kẹo Hải Châu bị phạt

Ủy ban Chứng khoán đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Bánh kẹo Hải Châu (Hà Nội)...

Trang web của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu (Hà Nội).

Hà Anh

18/04/2019 20:37

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu (Hà Nội).

Theo đó, Bánh kẹo Hải châu bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn quy định đối với Tài liệu, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 2018; Công bố thông tin về người được ủy quyền công bố thông tin (bà Lê Thị Thủy); Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018).

Đồng thời, công ty này bị phạt 350 triệu do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán với tổng mức phạt vi phạm đối với công ty là 410 triệu đồng.

Theo kết quả kinh doanh năm 2018 đã kiểm toán, doanh thu thuần của Bánh kẹo Hải Châu đạt 767,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 13,77 tỷ đồng.

Đáng chú ý là bên kiểm toán cũng có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Hải Châu về công ty chưa ghi nhận đầy đủ chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình là các tài sản trên lô đất 15 Mạc Thị Bưởi, Hà Nội và dây chuyền bánh mềm đã ngưng sản xuất trong năm.

Đồng thời, công ty chưa phân loại khoản vay và nợ dài hạn đến thời điểm đầu và cuối năm tài chính