Bảo hiểm Tiền gửi lãi lớn nhờ mua 38.076 tỷ trái phiếu Chính phủ

Bình quân lương lãnh đạo Bảo hiểm Tiền gửi 29 triệu đồng/tháng, tương ứng 348 triệu đồng/năm...

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Bạch Dương

06/11/2018 11:30

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính năm 2017. Theo đó, trong năm doanh thu từ hoạt động bảo hiểm tiền gửi đạt 480,9 tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm trước. Tổng lợi nhuận doanh nghiệp đạt 126 tỷ đồng, tăng 41,5% so với năm trước.

Doanh thu đầu tư từ nguồn tiền nhàn rỗi của Bảo hiềm Tiền gửi năm 2017 là 2.341 tỷ đồng, tăng 17,8%, trong đó lãi từ trái phiếu chiếm phần lớn với 2.340 tỷ đồng, còn lại là lãi tiền gửi và lãi tín phiếu…

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam có quỹ dự phòng lên tới 27.196 tỷ đồng tính đến cuối năm 2017, tăng 7.560 tỷ so với năm trước. Trong đó, tiền thu phí bảo hiểm tiền gửi trong năm lên tới 5.866 tỷ đồng, thu nhập từ hoạt động đầu tư nguồn vốn nhàn rỗi đạt 1.666 tỷ.

Đến cuối năm 2017, tổng số tiền hiện có trong kỳ là 34.756 tỷ đồng. Ngoài ra, Bảo hiểm Tiền gửi cũng đem khoảng 38.076 tỷ đồng mua trái phiếu Chính phủ. Vốn góp của chủ sở hữu đạt 6.995 tỷ đồng. 

Nhờ việc đầu tư mạnh vào trái phiếu, năm 2017, Bảo hiểm Tiền gửi nhận được 2.340 tỷ đồng lãi trái phiếu.

Riêng về khoản mua trái phiếu Chính phủ, theo thống kê, Bảo hiểm Tiền gửi chủ yếu mua các loại trái phiếu có kỳ hạn 3 năm - 5 năm - 10 năm và 15 năm. Kỳ hạn 20 năm và 30 năm chiếm số lượng nhỏ hơn.

Năm 2017, Bảo hiểm Tiền gửi có khoảng 750 nhân sự. Quỹ tiền lương thực hiện khoảng 148,1 tỷ đồng, quỹ tiền thưởng đạt 24,9 tỷ. Bình quân, mỗi nhân viên có thu nhập khoảng 16,8 triệu đồng/tháng. Năm 2018, doanh nghiệp dự định nâng thu nhập lên 18 triệu đồng/người/tháng. Đối với lãnh đạo, thu nhập bình quân của 13 cán bộ cấp quản lý của Bảo hiểm tiền gửi là 29 triệu đồng/tháng, tương ứng 348 triệu đồng/năm. Bình quân thu nhập dự kiến các lãnh đạo Bảo hiểm Tiền năm 2018 giữ nguyên ở mức 29 triệu đồng/tháng.

Theo kế hoạch năm 2018, Bảo hiểm Tiền gửi đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm lên tới 6.580 tỷ đồng, số tiền dự kiến đầu tư dài hạn trong năm 2018 là 12.012 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến đạt 2.552 tỷ đồng.

Được thành lập từ năm 1999 và đi vào hoạt động năm 2000, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (Deposit Insurance of Vietnam - DIV) là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.