BaoVietBank báo lãi 11,2 tỷ trong 6 tháng, giảm tới 53%

Lợi nhuận trước thuế của nhà băng này trong nửa đầu năm chỉ đạt 11,2 tỷ đồng, sụt giảm 53%...

Ảnh minh họa

Nguyên Minh

18/09/2019 14:08

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BaoVietBank) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét.

Theo đó, thu nhập lãi thuần trong 6 tháng đầu năm nay đạt 398,2 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, hoạt động dịch vụ cũng khởi sắc mang lại lãi thuần hơn 43 tỷ đồng, tăng 53%.

Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán của BaoVietBank lại sụt giảm mạnh. So với cùng kỳ năm ngoái, lãi thuần từ 2 mảng này lần lượt giảm tới 75% và 98%.

Cùng với chi phí hoạt động gia tăng dẫn tới lợi nhuận trước thuế của nhà băng này trong nửa đầu năm chỉ đạt 11,2 tỷ đồng, sụt giảm 53%. Lợi nhuận sau thuế đạt 10,5 tỷ đồng, giảm 42%.

Tổng tài sản có cuối kỳ ở mức 52.159 tỷ đồng, giảm hơn 3.700 tỷ trong vòng 6 tháng.

Dư nợ cho vay khách hàng tính đến cuối tháng 6/2019 ở mức 24.980 tỷ đồng, tương ứng giảm 0,02% so với hồi đầu năm. Như vậy, cùng với ABBank, BaoVietBank cũng có tăng trưởng dư nợ cho vay âm trong nửa đầu năm nay. Tiền gửi của khách hàng vẫn tiếp tục tăng 5% so với hồi đầu năm lên 28.554 tỷ đồng.

Nhờ nợ có khả năng mất vốn giảm mạnh, nợ xấu cuối kỳ chiếm 992,9 tỷ đồng, giảm gần 3% so với hồi đầu năm.

Mới đây, ngân hàng này cũng có sự thay đổi trong bộ máy nhân sự cấp cao. Cụ thể, ngày 13/9/2019, Hội đồng Quản trị ngân hàng đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hường đảm nhận chức vụ Quyền Tổng giám đốc. Bà Nguyễn Thị Thanh Hường gia nhập nhà băng từ tháng 3/2017 và từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại ngân hàng như Quyền Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản lý rủi ro.