Baovietbank: Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt hơn 18 tỷ đồng

9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Baovietbank đạt 18,4 tỷ đồng, giảm tới 45% so với cùng kỳ năm ngoái...

Ảnh minh họa

Nguyên Minh

25/11/2019 14:08

Báo cáo tài chính quý 3/2019 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt (BaovietBank) cho biết, tính đến thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản của ngân hàng đạt 53.662 tỷ đồng, giảm hơn 2.200 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Dư nợ cho vay khách hàng cuối quý 3 ở mức 24.721 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng cho vay âm 3,98%. Trong đó, nợ xấu chiếm 1.088 tỷ đồng, tăng so với mức 1.023 tỷ đồng hồi đầu năm. Do đó, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay đã tăng từ 3,9% lên 4,4% vào cuối quý 3 vừa qua.

Tiền gửi của khách hàng cũng đã giảm từ 27.042 tỷ đồng đầu kỳ xuống còn 25.810 tỷ đồng, tương đương giảm 4,5%.

Về kết quả kinh doanh, riêng trong quý 3/2019, thu nhập lãi thuần của Baovietbank đạt 216,9 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và mua bán chứng khoán kinh doanh cũng lần lượt tăng mạnh tới 45% và 148%, kéo lợi nhuận thuần từ hoạt động của ngân hàng đi lên.

Thế nhưng, ngân hàng lại tăng trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên 143 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái là 61,2 tỷ) khiến lợi nhuận trước thuế giảm 22%, đạt 7,1 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Baovietbank đạt 18,4 tỷ đồng, sụt giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái.