Bên trong hệ thống "chấm điểm" 1,3 tỷ dân Trung Quốc

Những công dân bị đánh giá tín nhiệm thấp có thể bị từ chối sử dụng các dịch vụ cơ bản...

Ngọc Trang

08/01/2019 13:44

Chính phủ Trung Quốc đang tiến hành thử nghiệm và tiến tới xây dựng hệ thống "chấm điểm" tín nhiệm xã hội đối với 1,3 tỷ dân vào năm 2020. 

Những người có điểm tín nhiệm thấp có thể bị từ chối sử dụng các dịch vụ cơ bản, vay nợ hoặc thậm chí hạn chế cơ hội việc làm. 

Trong một số trường hợp, họ không thể mua nhà, ôtô, hay cho con đi học trường mình muốn... Người nước ngoài bị đánh giá tín nhiệm thấp có thể bị từ chối hoặc thu hồi thị thực.

Video: Bloomberg.