Bình Dương xử nghiêm chủ đầu tư phân lô bán nền trái phép

UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý để bảo đảm ổn định thị trường bất động sản...

Bình Dương ra tay xử nghiêm chủ đầu tư phân lô bán nền trái phép.

VŨ TRANG

01/08/2019 22:05

UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý để bảo đảm ổn định thị trường bất động sản.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được giao tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh; tổ chức kiểm tra, rà soát để thực hiện việc thu hồi, đình chỉ, tạm dừng hoặc điều chỉnh, chuyển đổi, chuyển nhượng các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn theo thẩm quyền.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình, làm rõ nguyên nhân gây ra biến động của thị trường; thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan theo thẩm quyền. Trường hợp có dấu hiệu lừa đảo thì cần chuyển cơ quan điều tra để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Triển khai các biện pháp cần thiết ổn định thị trường bất động sản, kịp thời thông tin cho các cơ quan, tổ chức, người dân nắm rõ về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các dự án bất động sản đã được phê duyệt, các chủ đầu tư dự án đủ điều kiện huy động vốn theo quy định nhằm bảo đảm minh bạch thông tin thị trường, ngăn chặn các hiện tượng lừa đảo, đầu cơ thổi giá bất động sản để thu lợi bất chính. 

Đồng thời, có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô bán nền trái quy định pháp luật... 

Trước đó, trong văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, Bộ Xây dựng cho rằng, thị trường bất động sản chưa bền vững, còn iềm ẩn nhiều rủi ro. Tình trạng các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật còn xảy ra tại một số địa phương như doanh nghiệp triển khai việc chuyển nhượng đất trái quy định, thực hiện các dự án phân lô, bán nền trên diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở…

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ngành ngăn chặn, xử nghiêm các chủ đầu tư dự án có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai như phân lô bán nền trái phép, đưa thông tin quy hoạch về dự án và giá bất động sản sai sự thật để trục lợi. Thông tin cho người dân nắm rõ các chủ đầu tư dự án đủ điều kiện huy động vốn nhằm ngăn chặn hiện tượng lừa đảo, đầu cơ thổi giá bất động sản để thu lợi bất chính.