Bổ nhiệm thêm một Phó Ban Tổ chức Trung ương

Tân Phó Ban Tổ chức Trung ương Quản Minh Cường có trình độ tiến sĩ luật, là một cán bộ được đào tạo bài bản chuyên ngành Cảnh sát Hình sự tại Học viện Cảnh sát nhân dân...

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm Phó ban cho ông Quản Minh Cường.

Song Hà

12/11/2019 22:35

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm ông Quản Minh Cường, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Quản Minh Cường có trình độ tiến sĩ luật, là một cán bộ được đào tạo bài bản chuyên ngành cảnh sát hình sự - Học viện Cảnh sát nhân dân, từng có 15 năm làm việc tại Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của ông Quản Minh Cường đối với Cục Bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng và Ban Tổ chức Trung ương nói chung; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao, chủ động, sáng tạo, mang hết khả năng và trí tuệ để cống hiến, đóng góp cho ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong rằng với bề dày kinh nghiệm, ông Quản Minh Cường sẽ phát huy năng lực và uy tín của mình tiếp tục đóng góp trí tuệ cùng tập thể Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Với việc bổ nhiệm nhân sự mới, hiện cơ cấu lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương gồm có Trưởng Ban Phạm Minh Chính cùng 6 Phó ban gồm các ông: Nguyễn Thanh Bình, Mai Văn Chính, Hà Ban, Trần Văn Tuý (kiêm nhiệm), Lê Vĩnh Tân (kiêm nhiệm) và Quản Minh Cường.