Bức tranh kinh tế 10 tháng qua các con số

Bức tranh kinh tế 10 tháng có nhiều điểm nhấn với cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam ước tính xuất siêu 7 tỷ USD; lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt gần 14,5 triệu lượt...

Đào Hưng

01/11/2019 15:19

chỉ số CPI của Việt Nam tháng 10 năm 2019

Quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án được cấp phép mới tại Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2019

Địa phương thu hút vốn FDI đăng ký cấp mới tại Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2019

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam tháng 10 năm 2019

Một số sản phẩm công nghiệp tăng cao trong 10 tháng đầu năm 2019

Một số sản phẩm công nghiệp tăng thấp hoặc giảm trong 10 tháng đầu năm 2019

Tình hình thành lập doanh nghiệp trong 10 tháng đầu năm 2019

Khách quốc tế đến việt nam 10 tháng đầu năm 2019 phân theo phương tiện đến

Khách quốc tế đến việt nam trong 10 tháng đầu năm 2019 phân theo vị trí địa lý

Các thị trường xuất khẩu, nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2019

Kinh ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực trong 10 tháng đầu năm 2019

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng 10 tháng đầu năm 2019