Bức tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài năm 2017

Trong 12 tháng năm 2017, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư ngoại là 35,88 tỷ USD, tăng 44,4% so với 2016...

Đào Hưng

11/01/2018 17:08

undefined - Ảnh 1.

undefined - Ảnh 2.

undefined - Ảnh 3.

undefined - Ảnh 4.
undefined - Ảnh 5.

undefined - Ảnh 6.

undefined - Ảnh 7.

undefined - Ảnh 8.

undefined - Ảnh 9.