Cả nước có hơn 700.000 người tham gia bán hàng đa cấp

Tổng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp trên toàn ngành tính đến tháng 12/2017 là 707.330 người, tăng 69.693 người (khoảng 11%) so với cuối năm 2016...

Doanh nghiệp có số lượng người tham gia lớn nhất là Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân với 371.547 người. (Ảnh minh họa)

Duyên Duyên

25/05/2018 22:53

Tổng doanh thu bán hàng đa cấp năm 2017 đạt khoảng 8.000 tỷ đồng, tăng hơn 330 tỷ đồng so với doanh thu năm 2016.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa có báo cáo về hoạt động bán hàng đa cấp năm 2017.

Theo đó, tính đến hết tháng 12/2017, số lượng doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp còn 34 doanh nghiệp (giảm 20% so với đầu năm 2017), trong đó có 32 doanh nghiệp đang hoạt động và 2 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động.

Còn tính đến hết tháng 3/2018, số lượng doanh nghiệp giảm xuống còn 33 doanh nghiệp do có 1 doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

Về số lượng người tham gia bán hàng đa cấp, theo số liệu báo cáo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, tổng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp trên toàn ngành tính đến tháng 12/2017 là 707.330 người, tăng 69.693 người (khoảng 11 %) so với cuối năm 2016.

Doanh nghiệp có số lượng người tham gia lớn nhất là Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân với 371.547 người, chiếm khoảng 52,53 % tổng số người tham gia trên toàn quốc.

Các doanh nghiệp có số lượng người tham gia lớn tiếp theo là Công ty TNHH Amway Việt Nam (khoảng 11,18%), Công ty TNHH New Image Việt Nam (khoảng 10,12 %), Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam (khoảng 6,21 %) và Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam (khoảng 4%).

Tổng số người tham gia bán hàng đa cấp của 5 doanh nghiệp này đã chiếm đến 84,47 %.

Về quy mô, theo số liệu báo cáo của 31 doanh nghiệp có số liệu về người tham gia, có 1 doanh nghiệp có số lượng người tham gia đạt trên 100.000 người, 8 doanh nghiệp có số lượng người tham gia từ 10.000 đến dưới 100.000 người, 12 doanh nghiệp có số lượng người tham gia từ 1.000 đến dưới 10.000 người, 8 doanh nghiệp có số lượng người tham gia từ 100 đến 1.000 người, 2 doanh nghiệp chỉ có dưới 100 người tham gia.

Về doanh thu, theo số liệu báo cáo của 36 doanh nghiệp, tổng doanh thu bán hàng đa cấp năm 2017 đạt khoảng 8.000 tỷ đồng, tăng hơn 330 tỷ đồng so với doanh thu năm 2016.

Doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất là Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam với hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm 25,62%. Ba doanh nghiệp khác có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng là Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân, Công ty TNHH AMWAY Việt Nam và Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam. Các doanh nghiệp còn lại đều có doanh thu dưới 500 tỷ đồng.

"Tổng doanh thu của 10 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất trong năm 2017 chiếm 94,3% tổng doanh thu toàn ngành", Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết.

Cũng theo đơn vị này, doanh thu bán hàng đa cấp chủ yếu đến từ thực phẩm chức năng (71%), và mỹ phẩm (23%). Doanh thu từ đồ gia dụng, quần áo thời trang, thiết bị và mặt hàng khác chiếm khoảng 6%. Cơ cấu phân bố tỷ lệ sản phẩm kinh doanh theo mô hình đa cấp không thay đổi nhiều so với cơ cấu phân bố tỷ lệ sản phẩm của năm 2016.

Trong năm 2017, có 5 doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nhưng không có doanh nghiệp nào được cấp vì không đáp ứng đủ điều kiện.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết, đơn vị này chủ yếu thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận, trong đó cấp xác nhận sửa đổi bổ sung cho 47 hồ sơ, trả lại 9 hồ sơ do hồ sơ không đạt yêu cầu và doanh nghiệp tự rút hồ sơ.

Trong năm 2017, Bộ Công Thương đã cấp 770 chứng chỉ Đào tạo viên bán hàng đa cấp theo yêu cầu của 22 doanh nghiệp. Đồng thời cũng đã thu hồi 34 chứng chỉ đào tạo viên bán hàng đa cấp.

Bên cạnh đó, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã xử phạt 10 doanh nghiệp bán hàng đa cấp có hành vi vi phạm pháp luật, với tổng số tiền phạt 1,8 tỷ đồng, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của 2 doanh nghiệp.

Ngoài ra, đơn vị này cũng kết thúc việc kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp đối với 1 doanh nghiệp và đang tiến hành các thủ tục để xử lý vi phạm của doanh nghiệp này.