Các chức danh nào được đi ôtô công 1,1 tỷ đồng?

Theo tính toán của Bộ Tài chính, kế hoạch này được thực thi sẽ giảm 10.000 xe ôtô công, ngân sách tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm...

Bộ Tài chính lên kế hoạch siết chặt giảm xe công, tiết kiệm tiền cho ngân sách.

Bạch Dương

17/11/2017 13:41

Bộ Tài chính đang tiếp tục lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô. 

Theo đó, các chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ôtô trong thời gian công tác là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Tp.HCM, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên.

Các chức danh trên được sử dụng xe ôtô với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng/xe.

Dự thảo Nghị định cũng siết lại việc trang bị, sử dụng xe công tại các cơ quan, đơn vị.

Điểm đáng chú ý là, cấp Phó trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổng cục trưởng, lãnh đạo tập đoàn,... không thuộc diện được trang bị xe ôtô riêng. Thay vào đó, sẽ được khoán kinh phí đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại. Khi đi công tác thì được dùng xe phục vụ công tác chung.

Số lượng xe các đơn vị vụ, cục, tổng cục được trang bị đều giảm mạnh. Cụ thể, vụ thuộc Bộ có 50 biên chế trở lên sẽ giảm số xe từ 2 xe/đơn vị xuống còn 1 xe/đơn vị. Nếu đơn vị nào có biên chế dưới 50 người thì 2 đơn vị mới được 1 xe.

Với Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Văn phòng UBND, Văn phòng HĐND cấp tỉnh được định mức sử dụng tối đa 4 xe/đơn vị. Còn sở, ban, ngành và các tổ chức tương đương thuộc tỉnh ủy, UBND cấp tỉnh được định mức sử dụng tối đa 1 xe/đơn vị.

Với những xe dôi dư sẽ được sắp xếp theo 2 phương án: Điều chuyển cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn thiếu xe so với tiêu chuẩn, định mức hoặc thay thế xe cũ; Hoặc bán bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và pháp luật về đấu giá.

Đối với những xe ôtô mua không đúng tiêu chuẩn, vượt giá quy định, vượt định mức bị thu hồi để xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Kế hoạch này nếu được thực thi sẽ góp phần giảm 42-62%, có nghĩa giảm trung bình 10.000 xe ôtô công (căn cứ theo số liệu xe phục vụ công tác chung của năm 2015). Qua đó, ngân sách tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Dự thảo Nghị định cũng quy định chi tiết cách thức áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ôtô công để giảm lượng xe công, tiết kiệm ngân sách.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1997/QĐ-BTC Quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ôtô. Bộ Tài chính áp dụng chế độ khoán kinh phí sử dụng xe công đối với các chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính, chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc Bộ Tài chính.

Như vậy, tại Bộ Tài chính chỉ có chức danh Bộ trưởng là có xe riêng, từ chức danh Thứ trưởng trở xuống là thực hiện khoán kinh phí đi.

Theo Bộ Tài chính, ngày 4/8/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg cũng phát sinh một số vướng mắc. Do vậy, từ cuối năm 2016 Bộ Tài chính đã bắt đầu sửa đổi Quyết định 32 nhằm siết lại việc sử dụng xe công,  khoán kinh phí đi xe cho từng đối tượng, nhằm tiết kiệm cho ngân sách.