Cấp thêm 428 mã giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư ngoại

Trong tháng 11/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 428 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 36 tổ chức và 392 cá nhân...

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 23.060 mã – trong đó, có 3.523 tổ chức và 19.537 cá nhân.

Hà Anh

05/12/2017 22:14

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11/2017.

Theo đó, trong tháng 11/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 428 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 36 tổ chức và 392 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 48 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 15 tổ chức và 33 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 2 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 1 tổ chức và 1 cá nhân.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 23.060 mã - trong đó, có 3.523 tổ chức và 19.537 cá nhân.