Chi 51 tỷ đồng tinh giản 1.336 biên chế: Sau 6 năm mới báo cáo

Việc chi trả kéo dài trong nhiều năm song Tổng cục Thuế đã không báo cáo Bộ Tài chính bố trí dự toán ngân sách để chi trả theo quy định...

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ về xử lý dứt điểm đối với số kinh phí đã tạm ứng để tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế

Hà Vũ

11/07/2018 22:22

Mặc dù đồng ý với tờ trình của Chính phủ song Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo  kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm về việc chậm báo cáo chi hơn 51 tỷ đồng để tinh giản biên chế của Tổng cục thuế.

Chiều 11/7, Chính phủ đã trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc xử lý số kinh phí nói trên.

Theo tờ trình thì hơn 51 tỷ đồng là số tiền Tổng cục Thuế đã tạm ứng từ nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động theo cơ chế khoán và cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước.

Đến nay, sau 6 năm, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt cho Tổng cục Thuế được sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động theo phê duyệt tại nghị quyết ngày 18/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 để xử lý dứt điểm đối với số kinh phí đã tạm ứng nói trên và tổng hợp vào quyết toán niên độ ngân sách năm 2017.

Thẩm tra việc xử lý kinh phí Chính phủ trình, nhất trí với đề nghị của Chính phủ, song Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nhấn mạnh, việc chi trả kéo dài trong nhiều năm song Tổng cục Thuế đã không báo cáo Bộ Tài chính bố trí dự toán ngân sách để chi trả theo quy định.

Uỷ ban này cho rằng đến nay mới tổng hợp, báo cáo là chưa bảo đảm tính kịp thời theo quy định. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm.  

Cơ quan thẩm tra cũng đề xuất Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo rà soát, đảm bảo việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước đúng quy trình, thủ tục, đúng đối tượng, định mức chi trả theo quy định của pháp luật. Rà soát bảo đảm đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định để thực hiện quyết toán đối với khoản chi này.

Sau khi thảo luận, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với đề nghị của Chính phủ về hướng xử lý dứt điểm 51 tỷ nói trên.