Chi thường xuyên từ ngân sách năm 2017 lên tới 862.600 tỷ

Chi thường xuyên lên tới 862.600 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng chi ngân sách nhà nước...

Mức thâm hụt này được cho là vẫn trong tầm kiểm soát của Chính phủ.

Bạch Dương

27/12/2017 21:22

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2017 ước tính đạt 1.104.000 tỷ đồng, bằng 91,1% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 871.100 tỷ đồng; thu từ dầu thô đạt 43.500 tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 183.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng chi lại vượt mạnh so với tổng thu. Cụ thể, tính đến thời điểm 15/12/2017, tổng chi ngân sách nhà nước ước tính 1.219.500 tỷ đồng, bằng 87,7% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 862.600 tỷ đồng; chi trả nợ lãi 91.000 tỷ đồng.

Riêng chi đầu tư phát triển đạt 259.500 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 254.500 tỷ đồng. Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2017 ước tính đạt 147.600 tỷ đồng.

Như vậy, ngân sách nhà nước đã thâm hụt khoảng 115.500 tỷ đồng năm 2017. Mức thâm hụt này được đánh giá là tăng mạnh vào thời gian cuối năm nhưng vẫn trong kế hoạch, dù thời điểm đầu năm có lúc ngân sách đã đạt trạng thái dương. 

Mới đây, Chính phủ đã bán thành công 53,59% vốn điều lệ tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) thu về gần 110.000 tỷ đồng. Về việc chi nguồn tiền này, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, khẳng định 5 tỷ USD thu về từ bán vốn Nhà nước tại Sabeco đã có địa chỉ rõ ràng để đầu tư dự án, không phải để trả nợ.

Năm 2017, Quốc hội quyết định thông qua dự toán ngân sách nhà nước với tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.212.180 tỷ đồng; Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.390.480 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 178.300 tỷ đồng, tương đương 3,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP).