Chỉ tiêu 2018: Đại biểu Quốc hội băn khoăn gì?

Hệ thống chỉ tiêu cho 2018 chỉ còn 12, không còn chỉ tiêu về tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP như 2017...

Biểu quyết riêng về 12 chỉ tiêu của năm 2018, có 10 trong số 423 vị có mặt đã nhấn nút không tán thành.

Nguyên Vũ

10/11/2017 11:46

Không biết những tranh cãi nảy lửa về GDP cả trong và ngoài nghị trường sẽ tạm khép lại hay sẽ tiếp tục khi Quốc hội sáng 10/11 đã chốt chỉ tiêu này cho năm sau là 6,5 - 6,7%.

Trước khi thông qua toàn bộ nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, các vị đại biểu đã bấm nút biểu quyết riêng về 12 chỉ tiêu. 10 trong số 423 vị có mặt đã nhấn nút không tán thành.

Nếu anh chắc chắn GDP năm nay đạt 6,7% mà lại dự báo tình hình sang năm tốt lên thì ít nhất anh phải đặt chỉ tiêu cho sang năm ít nhất là 6,8% chứ. Nhưng đặt 6,5 - 6,7% cũng "có lý" để còn "neo" nợ công, bội chi... một vị đại biểu bình luận.

Trước khi bấm nút biểu quyết các vị đại biểu cũng đã nghe một báo cáo giải trình, tiếp thu, trong đó có thông tin về GDP.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết một số ý kiến đại biểu đề nghị cân nhắc tính khả thi của chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, đề nghị không ghi "khoảng" mà quyết định chỉ tiêu tăng GDP đạt 6,5%, đạt 6,7% hoặc trên 6,7%.

Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, năm 2018, bên cạnh những thuận lợi, Việt Nam vẫn tiếp tục đứng trước những khó khăn, thách thức lớn. Năm 2017, một số ngành, lĩnh vực đã đạt mức tăng trưởng khá cao, năm 2018 khó tiếp tục đạt được mức tăng này.

Mặt khác, chỉ tiêu tăng GDP năm 2018 đã được tính toán trên cơ sở GDP ước thực hiện của năm 2017 đạt 6,7% và dự báo các cân đối lớn của nền kinh tế, gắn với bảo đảm các chỉ số kinh tế vĩ mô như nợ công, thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm...

Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ ở mức 6,5-6,7% như nghị quyết.

Ngoài GDP, các chỉ tiêu khác cũng còn khiến đại biểu băn khoăn. Với chỉ tiêu CPI cũng có ý kiến đề nghị không ghi khoảng và xác định tốc độ tăng CPI bình quân dưới 4%.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày: chỉ tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng xuất nhập khẩu, biến động của giá hàng hóa thế giới... Vì vậy, ở chỉ tiêu này chữ "khoảng" vẫn được giữ nguyên.

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh cho biết, cũng có ý kiến đề nghị không chỉ xác định thất nghiệp ở khu vực thành thị mà xác định chỉ tiêu thất nghiệp chung dưới 4%.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì với các nền kinh tế đang phát triển, tỷ lệ thất nghiệp chung không thể hiện được đầy đủ tình trạng của thị trường lao động do số lượng lao động làm việc ở khu vực phi chính thức còn lớn. Việc xác định tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là cần thiết do vấn đề thiếu việc làm, thất nghiệp ở khu vực này có tác động, ảnh hưởng lớn đến thị trường lao động, đến vấn đề an sinh xã hội.

Đáng chú ý là hệ thống chỉ tiêu cho 2018 chỉ còn 12, không còn chỉ tiêu về tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP như 2017.

Lý do được Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo là tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP là một trong những chỉ tiêu phản ánh chất lượng tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thay đổi mô hình tăng trưởng và được đưa vào hệ thống chỉ tiêu trong nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và năm 2017. 

Chỉ tiêu này thường được sử dụng để đo lường sự thay đổi chu trình công nghệ cho một giai đoạn, dù chỉ tiêu này được tính toán sơ bộ hàng năm, nhưng chỉ được Tổng cục Thống kê tính toán đầy đủ 5 năm một lần. Do vậy, không đưa chỉ tiêu này trong hệ thống các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.