Cho khách mua khi không đủ tiền, SHS bị phạt 250 triệu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với SHS...

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).

Hà Anh

16/04/2018 13:13

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).

Cụ thể, SHS bị phạt 125 triệu đồng do công ty đã cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.

Đồng thời, SHS cũng bị bị phạt tiếp 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán, công ty đã cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với công ty là 250 triệu đồng.