Chủ tịch Đức Long Gia Lai muốn mua thêm 7,5 triệu cổ phiếu

Nếu giao dịch thành công, ông Bùi Pháp sẽ nâng sở hữu tại DLG từ 66,73 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,29% lên 74,23 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,08%...

Biểu đồ giá cổ phiếu DLG từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Hà Anh

10/09/2019 22:57

Ông Bùi Pháp thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HOSE).

Theo đó, ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng quản trị DLG sẽ đăng ký mua 7,5 triệu cổ phiếu DLG, nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 13/9 đến ngày 12/10/2019.

Nếu giao dịch thành công, ông Bùi Pháp sẽ nâng sở hữu tại DLG từ 66,73 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,29% lên 74,23 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,08%.

Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, ông Bùi Pháp cũng đã mua thành công 2,5 triệu cổ phiếu DLG.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 10/9, giá cổ phiếu DLG giảm 1,27% và đứng tại mức giá 1.550 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu tạm tính với thị giá hiện tại, ông Bùi Pháp sẽ phải chi khoảng 11,625 tỷ đồng để nâng sở hữu tại DLG.

Cũng liên quan đến DLG, vừa qua, Công ty đã công bố bổ nhiệm ông Trần Cao Châu vào vị trí Tổng Giám đốc. Đồng thời, DLG cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh này đối với ông Nguyễn Trung Kiên.

Theo báo cáo kiểm toán bán niên 2019, doanh thu của DLG đạt gần 1.460 tỷ, tăng gần 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 50 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Bên cạnh đó, bên kiểm toán cũng nhấn mạnh nợ phải thu của Tập đoàn Xây dựng Cầu đường Thủy lợi, Xuất nhập khẩu Daohuensong & Công ty TNHH Đầu tư phát triển MTV Lào "Daohuensong" liên quan đến Hợp đồng hợp tác về việc xây dựng 5 cầu bê tông từ bản Lăng Khăng đến bản Pạc Nậm Phạ Năng, huyện Bua Lạ Pha, tỉnh Khăm Muồn, Lào tại thời điểm 30/6/2019 là gần 125 tỷ đồng. Cho đến thời điểm này, công ty vẫn chưa thu hồi khoản nợ này.

Tuy nhiên, tại ngày 30/6/2019, hầu hết các khoản nợ vay của Ngân hàng đã quá hạn thanh toán (đặc biệt là nợ vay ngân hàng, tổ chức, cá nhân và nợ trái phiếu đến hạn trả). Tất cả các ngân hàng đều ngừng giải ngân đối với Tập đoàn. Như vậy, bên kiểm toán cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.