Chứng khoán HVS bị HOSE buộc ngừng giao dịch

Tính đến hết tháng 6/2018, HVS lỗ luỹ kế hơn 36 tỷ đồng. ...

HOSE sẽ không cung cấp dữ liệu giao dịch cho HVS

Bạch Dương

31/08/2018 12:51

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa ra thông báo đã nhận được Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc rút nghiệp vụ môi giới của Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam (HVS).

Theo đó, HOSE sẽ ngừng hoạt động giao dịch đối với HVS kể từ ngày 30/08/2018 để thực hiện thủ tục chấm dứt tư cách thành viên bắt buộc. Đồng thời, Sở sẽ ngừng cung cấp thông tin dữ liệu giao dịch đối với HVS kể từ ngày ngừng hoạt động giao dịch.

Trước đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định về việc đình chỉ hoạt động môi giới của HVS do tình trạng vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn pháp định. Cụ thể, vốn góp của chủ sở hữu ở HVS cuối quý 1/2018 đạt 50,2 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ đạt 15 tỷ đồng từ ngày 13/6 đến 12/8/2018.

Công ty Chứng khoán HVS là công ty quốc tế thuộc tập đoàn HVS Malaysia với tỉ lệ vốn sỡ hữu là 49% được cấp phép thành lập và hoạt động theo Giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2008. 

Báo cáo tài chính quý 2/2018 của công ty ghi nhận mức doanh thu 215 triệu đồng, lỗ hơn 1 tỷ. Vốn chủ sở hữu giảm xuống còn gần 14 tỷ đồng, lỗ luỹ kế hơn 36 tỷ.