Chứng khoán phái sinh tháng 2: Giao dịch của khối ngoại tăng 2,3 lần

Những nhà đầu tư chọn phái sinh như một công cụ đầu tư và phòng ngừa rủi ro tiếp tục hài lòng...

Hết tháng 2, số tài khoản giao dịch phái sinh đạt mức 21.819 tài khoản, tăng 9,51% so với tháng trước.

Hoài Vũ

05/03/2018 14:08

Cùng với thị trường cơ sở, thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng trong tháng 2.

Một báo cáo mới nhất từ Sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố cuối tuần qua cho thấy rõ tốc độ tăng trưởng của chứng khoán phái sinh trong tháng 2. 

Mặc dù số ngày giao dịch chỉ có 15 ngày, do trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhưng tổng khối lượng giao dịch vẫn đạt 421.824 hợp đồng, tương ứng với tổng giá trị giao dịch (tính theo mệnh giá) đạt hơn 44.669,4 tỷ đồng. So với tháng 1, khối lượng và giá trị giao dịch tăng lần lượt 3,21% và 2,98%.

Đáng chú ý, khối lượng giao dịch bình quân đạt 28.122 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 2.977,96 tỷ đồng/phiên, tăng lần lượt là 51,37% và 51,04% so với tháng trước.

Trong tháng có 1 mã sản phẩm là VN30F1802 đáo hạn ngày 13/2/2018 và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1804 vào ngày 22/2/2018. 

Tại thời điểm cuối tháng 2 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1803, VN30F1804, VN30F1806 và VN30F1809.

"Thị trường chứng khoán phái sinh cũng chứng tỏ vai trò là một kênh đầu tư cũng như phòng vệ rủi ro hiệu quả, có tác dụng ổn định tâm lý nhà đầu tư đặc biệt khi thị trường cơ sở biến động đột ngột", báo cáo của HNX đưa ra nhận định. 

Những diễn biến trên thị trường trong tháng 2 đã một lần nữa minh chứng cho điều này. 

Cụ thể,  trong hai ngày 5/2 và 6/2, khi chỉ số VN-Index giảm tổng cộng hơn 93 điểm, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh lại diễn ra sôi động với khối lượng giao dịch lập kỷ lục mới vào ngày 6/2, đạt 39.311 hợp đồng, tương ứng 3.913,82 tỷ đồng giá trị giao dịch. 

Phiên giao dịch ngày 27/2 có giá trị giao dịch lớn nhất kể từ ngày khai trương thị trường với 4.273,52 tỷ đồng giá trị theo danh nghĩa.

Khối lượng mở (OI) - vốn được xem là yếu tố quan trọng đong đếm thanh khoản của toàn thị trường, cũng đã tăng 5,19% so với tháng trước. Tính đến cuối ngày 28/2/2018, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 11.461 hợp đồng.

So với tháng 1, tốc độ tăng trong tháng 2 của chỉ tiêu này giảm một nửa. Theo HNX, đây cũng là khối lượng OI cao nhất từ khi khai trương thị trường chứng khoán phái sinh tới nay. 

Việc duy trì tăng trưởng khối lượng OI một lần nữa tiếp tục cho thấy dòng tiền tiếp tục xu hướng chọn chứng khoán phái sinh.

Sự tăng trưởng của chứng khoán phái sinh còn thể hiện qua số lượng tài khoản giao dịch phái sinh được mở tiếp tục tăng lên. Hết tháng 2, số tài khoản giao dịch phái sinh đạt mức 21.819 tài khoản, tăng 9,51% so với tháng trước. 

So với mức tăng 16,47% trong tháng 1, mức tăng này có thể là tương đương vì ngày giao dịch trong tháng 2 giảm 1 nửa so với tháng 1. 

Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ chiếm khoảng 0,16% khối lượng giao dịch toàn thị trường, giảm so với con số 0,28% của tháng 1. 

Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán giảm so với tháng 1, chiếm 1,75% khối lượng giao dịch, giảm so với con số 2,29% của tháng 1. 

Trong khi đó, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2 tăng gấp 2,3 lần so với tháng 1, đạt 1.842 hợp đồng, chiếm 0,22% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, cao hơn con số 0,99% của tháng 1.

Tuy nhiên, hoạt động giao dịch trên thị trường này vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (97,87%), cao hơn so với mức 97,34% của tháng 1.

Cùng với sự tăng trưởng đều đặn qua các tháng, thị trường chứng khoán phái sinh cũng được bảo đảm thông suốt sau 7 tháng đi vào hoạt động. Hệ thống giao dịch và thanh toán bù trừ vận hành ổn định và an toàn, không phát sinh lỗi. 

Hệ thống thông tin thị trường hoạt động tốt, thông tin thị trường hiển thị đầy đủ trên website của Sở đảm bảo chính xác, kịp thời và đáp ứng được nhu cầu của thị trường.