10 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

VTL, MAS, SMT, LSS, ARM, VE2, COM, VNL và SEB thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ngày 20/9 tới, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (mã MAS-HNX) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 4.000 đồng/cổ phiếu.

Hà Anh

01/09/2017 17:30

VTL, MAS, SMT, LSS, ARM, VE2, COM, VNL và SEB thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 15/9/2017, Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (mã VTL-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/9/2017.

* Ngày 20/9/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (mã MAS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/9/2017.

* Ngày 4/10/2017, Công ty Cổ phần Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường (mã SMT-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/9/2017.

* Ngày 21/9/2017, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016-2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/9/2017.

* Ngày 29/09/2017, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu hàng không (mã ARM-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/9/2017.

* Ngày 21/9/2017, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 2 (mã VE2-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/9/2017.

* Ngày 22/9/2017, Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (mã COM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/9/2017.

* Ngày 22/9/2017, Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (mã VNL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/9/2017.

* Ngày 20/9/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (mã SEB-HNX) thanh toán cổ tức còn lại năm 2016 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/9/2017.