12 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

THG, PSD, SMN, CX8, DAG, MAC, CTG, KHA, ITD, VKC và TCO thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ngày 16/2 tới, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (mã CTG-HOSE) sẽ trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 700 đồng/cổ phiếu.

Hà Anh

10/01/2017 10:10

THG, PSD, SMN, CX8, DAG, MAC, CTG, KHA, ITD, VKC và TCO thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 20/1/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2016 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/1/2017.

* Ngày 20/1/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí (mã PSD-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/1/2017.

* Ngày 25/1/2017, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Nam (mã SMN-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/1/2017.

* Ngày 25/1/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (mã CX8-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 4,2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 420 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/1/2017.

* Ngày 24/2/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG-HOSE) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/1/2017.

* Ngày 23/1/2017, Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải (mã MAC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/1/2017.

* Ngày 16/2/2017, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (mã CTG-HOSE) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/1/2017.

* Ngày 9/2/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (mã KHA-HOSE) chi trả cổ  tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/1/2017.

* Ngày 16/02/2017, Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (mã ITD-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2016 đợt 1 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/1/2017.

* Ngày 28/2/2017, Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã VKC-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền 2016 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/1/2017.

* Ngày 15/2/2017, Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã TCO-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/1/2017.